Informace o době dodání

Dodací podmínky a termíny
 
A.Miestom plnění smlouvy se rozumí poštovní adresa příjemce uvedená kupujícím v elektronické objednávce obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů.
 
 
B.Dodanie zboží je uskutečněno kvalifikovanou přepravní službou GLS - kurýrem .
 
C.Vlastnícke právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny v plné výši .
 
D.Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujícímu zboží k dodání jako je uvedené u produktu buď zpravidla do 7-14 prac dnů od potvrzení elektronické objednávky nebo do 2 prac . dní od potvrzení elektronické objednávky . Doba pro dodání zboží může být i delší a kupující bude o ní včas informován . Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů , nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží , opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy .
 
E.Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané , nebo na vůli stran nezávislé okolnosti , t . j . okolnosti vylučující odpovědnost , jako například všechny případy vyšší moci , které znemožní její dodržení . K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy , zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení , škody způsobené během přepravy pouze v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty . Vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu . O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat.
 
F . Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech.
 
Powered By OpenCart. Design by otaznik. SportTheme © 2012